OFERTA USŁUG


P R O J E K T Y

W zakresie usług projektowych Probud zajmuje się miedzy innymi wykonaniem projektów architektoniczno-konstrukcyjnych oraz dokumentacji projektowej: przyłączy (wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych), sieci i linii niskiego napięcia, instalacji zewnętrznych i wewnętrznych.

Nasze projekty wykonujemy dla różnych typów obiektów: budynki mieszkalne, budynki rekreacyjne, gospodarcze, komercyjne, gastronomiczne, usługowo-handlowe, oraz garaże.   

Wykonana przez Probud dokumentacja jest pełnowartościowym projektem budowlanym, który stanowi podstawę do wydania pozwolenia na budowę. Dokumentację projektową zleceniodawca otrzymuje w czterech egzemplarzach.

Nasze biuro zapewnia profesjonalną i kompleksową obsługę zamierzenia budowlanego, od koncepcji do uzyskania pozwolenia na budowę. Nasze indywidualne projekty zawsze prezentują ciekawe rozwiązania architektoniczne.

Copyright Zakład usługowo Projektowy Probud