OFERTA USŁUG


P R O J E K T Y

W zakresie usług projektowych Probud zajmuje się miedzy innymi wykonaniem projektów architektoniczno-konstrukcyjnych oraz dokumentacji projektowej: przyłączy (wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych), sieci i linii niskiego napięcia, instalacji zewnętrznych i wewnętrznych.

Czytaj dalej

A D A P T A C J E

PROBUD zajmuje się adaptacjami gotowych projektów. Adaptacja polega przede wszystkim na przystosowaniu projektu do:

  • wymogów prawa budowlanego, które są związane z lokalizacją na wybranej działce
  • indywidualnych potrzeb inwestora (np. zamiana materiałów budowlanych)

Czytaj dalej

K O S Z T O R Y S Y

Przygotowane przez nas kosztorysy są profesjonalne i zgodne z potrzebami zamawiającego klienta. W przypadku zmian w projekcie, które pociągają za sobą zmianę ceny realizacji inwestycji wykonujemy kosztorys na życzenie.

Czytaj dalej

N A D Z Ó R   B U D O W L A N Y
 

Naszym klientom oferujemy następujące usługi:

  •     kierowanie robotami budowlanymi
  •     prowadzenie dziennika budowy, uzupełnianie wpisów w dzienniku budowy
  •     nadzór robót budowlanych
  •     kontrola techniczna obiektów
  •     przeglądy okresowe.

Zapraszamy do zapoznania się z listą naszych realizacji i referencjami

P R O J E K T Y   G O T O W E

Z racji długoletniej współpracy z wieloma biurami oferującymi projekty typowe dysponujemy bardzo szeroką ofertą projektów  domów jednorodzinnych typowych. Służymy radą przy ich wyborze i adaptacji do warunków miejscowych, jak również na życzenie Inwestora dokonujemy zmian. W naszej ofercie znajdziecie Państwo także kilkaset gotowych projektów domów (na stronie prezentujemy jedynie przykładowe projekty. Oferujemy:

Czytaj dalej

Copyright Zakład usługowo Projektowy Probud