OFERTA USŁUG


A D A P T A C J E

PROBUD zajmuje się adaptacjami gotowych projektów. Adaptacja polega przede wszystkim na przystosowaniu projektu do:

 • wymogów prawa budowlanego, które są związane z lokalizacją na wybranej działce
 • indywidualnych potrzeb inwestora (np. zamiana materiałów budowlanych)

Za zakres i prawidłowość adaptacji odpowiada projektant adaptujący projekt. Dokonane przez nas zmiany w projektach zawsze są zgodne z przepisami budowlanymi oraz obowiązującymi normami w dniu składania projektu.

W ramach adaptacji projektu typowego architekt zwykle może zmieniać następujące elementy projektu bez zgody jego autora: 

 • Wymiary fundamentów,
 • Wymiary przekrojów lub rozstawu elementów więźby dachowej,
 • Warstwy ścian, posadzek i dachu,
 • Rodzaj stropów,
 • Kąt nachylenia dachu do 5 stopni,
 • Instalacjie wodno-kanalizacyjne, gazowe, CO, elektryczne,
 • Rozwiązania funkcjonalne wewnątrz budynku,
 • Wprowadzenie częściowego lub całkowitego podpiwniczenia budynku,
 • Kolorystykę elewacji,
 • Zmiana kształtu podjazdów, tarasów
 • Zmiana ilości, lokalizacja, kształt okien i drzwi,
 • Materiały wykończeniowe.
Wszystkie wprowadzane zminy muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Inne zmiany ponad wyszczególnione powyżej mogą być dokonane wyłącznie za zgodą autora projektu gotowego.
Copyright Zakład usługowo Projektowy Probud